Pyrotechnický průzkum

Veškeré práce charakteru pyrotechnického průzkumu provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména s platným zněním Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. a dle metodiky, která je naší společností dlouhodobě odzkoušená a byla aplikovaná na celé řadě lokalit. Průzkum je prováděn zpravidla jako plošný pyrotechnický průzkum s likvidací mělce uložených předmětů v kombinaci s elektromagnetickými metodami. Zjištěné anomálie jsou lokalizovány a ověřeny výkopem. Případné nálezy nevybuchlé munice jsou Policií ČR likvidovány.