Hydrogeologie

Hydrogeologie zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody. Původním úkolem hydrogeologů bylo především vyhledávání zdrojů a výpočet zásob podzemní vody. V současné době je hydrogeologie stále více aplikována do oblasti stavebnictví a ochrany životního prostředí.

V oblasti hydrogeologického průzkumu provádíme:

  • hydrogeologické posouzení lokality v rámci inženýrsko-geologických a stavebních průzkumů
  • vyhledávání a realizaci zdrojů podzemních vod (velké vodní zdroje i domovní studny)
  • hydrogeologické posudky
  • hydrogeologické mapování