Inženýrská geologie

Inženýrská geologie se zabývá především vztahem geologického prostředí a mechanických vlastností zemin a hornin ve vztahu k parametrům projektovaných staveb. Svým rozsahem zasahuje do klasické geologie, stavebnictví i ochrany životního prostředí.

V oblasti inženýrské geologie provádíme:

  • průzkumy při projektování a výstavbě dopravních a liniových staveb
  • průzkumy při projektování a výstavbě rodinných domů i průmyslových staveb
  • geotechnickou konzultační činnost
  • laboratorní zkoušky zemin