Geofyzikální průzkum

Využití geofyzikálních metod se stává v současné době nezbytnou součástí komplexních průzkumů ve stavebnictví. Výhodou geofyzikálních metod je především jejich nedestruktivnost, možnost měření i v nepřístupném terénu a finanční úspora oproti vrtnému sondování.

V oblasti geofyzikálního průzkumu provádíme následující metody:

  • VES (vertikální elektrické sondování)
  • DEMP (dipólové elektromagnetické profilování)
  • VDV (metoda velmi dlouhých vln)
  • GPR (georadarové měření)
  • MRS (seismické reflexní a refrakční měření)