Politika ISŘ

Dlouhodobé záměry společnosti:

  • Trvalé zhodnocování vloženého kapitálu ve formě tvorby zisku.
  • Reinvestování podstatné části zisku zpět do společnosti.
  • Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků a zvýšení produktivity práce.
  • Zvyšování počtu aktivních zákazníků.
  • Zvyšování objemu prodeje služeb napříč trhem.
  • Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.
  • Při výkonu všech činností společnosti plnit povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů.
  • Podpora trvalého vzdělávání zaměstnanců.