Společnost HAGEO s.r.o. vznikla v roce 2004. Od svého vzniku se projevuje jako dynamická, rozrůstající se společnost se širokým uplatněním ve stavebnictví, ekologii a souvisejících činnostech, jako jsou:Dodáváme podklady pro zakládání staveb (liniové i plošné stavby, rodinné domy), sanace skládek odpadů a ekologické audity. Provádíme inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum a vymapování podzemních prostor a sesuvů.

Další naše činnosti: poradenská a konzultační činnost v geologii a stavebnictví.

V roce 2008 se naše společnost stala držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.